Career

ร่วมงานกับเรา

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติ และเอกสารสมัครงาน มาที่ email : senee@pacific-grid.com, senee.pac@gmail.com

ช่างเทคนิคไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง

สวัสดิการ

 • OT
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดแบบฟอร์มพนักงาน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ช่วยช่วยเหลือบุตร แต่งงาน
 • โบนัส

ติดต่อ

ที่ตั้งบริษัทฯ สุขสวัสดิ์ 26 กรุงเทพฯ
โทร.0962429354
tassaya.pac@gmail.com
Line: senee.t
Email:senee.pac@gmail.com

เจ้าหน้าที่การตลาด

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี
 • บุคคลิกดี มีความขยัน สามารถขับรถได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 • อัตราเงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน
 • โบนัส

หน้าที่ความรับผิดชอบ
พบปะลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงผลิตไฟฟ้า

ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี
 • ผลการเรียนดี มีความขยัน สามารถขับรถได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 • อัตราเงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน
 • โบนัส

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม โรงผลิตไฟฟ้า